Jsme firma, která si dává za cíl poskytovat takové služby, aby podnikatel byl co možná nejméně zatížen administrativními pracemi a byrokratismem státní správy.

 Zaměřujeme se jak na malé tak i větší firmy. Menší firmy, které nemají vlastní účetní,  z pracováváme kompletní účetní a mzdovou agendu včetně styku s úřady. Pro větší firmy, které mají své vlastní účetní, jsme schopni zajistit daňové a účetní konzultace, zpracování daňových přiznání a zabezpečení auditorského ověření účetní závěrky.

 Firma je pojištěna proti případným škodám, které by způsobila svým klientům.


V čele firmy je Ing. Dana Levorová, která má osvědčení jako daňový poradce od roku 1996 a jako auditor od roku 1997,  živnostenské oprávnění na vedení účetnictví vlastní od roku 1991. Jako servisní firma funguje společnost Tributum s.r.o., ve které má Ing. Dana Levorová 50% podíl na základním kapitálu, druhou polovinu vlastní JUDr. Ing. Vojtěch Levora. 

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2008 | www.ambrozy.cz