Naše firma si dává za cíl poskytovat takové služby, aby náš klient byl co možná nejméně zatížen administrativou a byrokratismem státní správy.

 Mezi naše zákazníky patří jednak malé firmy, které nemají vlastní účetní. Těmto firmám zpracováváme daňovou evidenci nebo účetnictví, mzdovou a personální agenda včetně účastí na kontrolách příslušných úřadů. Pro firmy, které si zpracovávají účetní a daňovou agendu vlastními zaměstnanci, poskytujeme daňové a účetní konzultace, zpracování daňových přiznání, jak v řádné tak prodloužené lhůtě. Dále provádíme u účetních jednotek, které podléhají auditu, ověření účetní závěrky auditorem.

 Firma je pojištěna proti případným škodám, které by způsobila svým klientům.


Včele firmy je Ing. Dana Levorová, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, která vlastní osvědčení daňového poradce od roku 1996 a oprávnění auditora od roku 1997. Živnostenské oprávnění na vedení účetnictví má od roku 1991. Jako servisní firma pracuje společnost TRIBUTUM s.r.o.  

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2008 | www.ambrozy.cz