Na přání klienta buď v sídle naší firmy nebo přímo u zákazníka.
Rozsah je individuální dle požadavků klienta. Jedná se o jednotlivé konzultace, pravidelné konzultace, zastupování klienta před správcem daně, okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami.Zpracování daňového přiznání z předložené účetní závěrky. Účast na účetní závěrce též možná.Jedná se zejména o přiznání k dani z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, daň darovací a daň dědická.Zajišťujeme auditorské ověření řádných, mimořádných i mezitímních účetních závěrek. Dále audity pro speciální účely jako např. přijetí dotací, transformace, změny základního kapitálu.Zajistíme kompletní likvidaci firem. Poskytujeme účetní a daňový servis pro likvidátory.Zajišťujeme kompletní servis pro správce konkurzních podstat. Jedná se o vedení účetnictví, zpracování všech daňových přiznání, jednání se správcem daně. Zpracování podkladů pro přezkumná jednání a  závěrečnou zprávu. Zajištění archivace.

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2008 | www.ambrozy.cz