Jsme firma, která si dává za cíl poskytovat takové služby, aby podnikatel byl co možná nejméně zatížen administrativními pracemi a byrokratismem státní správy.

  Firma poskytuje svoje služby od roku 1997.
Zpracováváme kompletní účetní, daňovou, mzdovou a personální agendu.

  Firma je pojištěna proti případným škodám, které by způsobila svým klientům.

 
V čele firmy je Ing. Dana Levorová, která má osvědčení  jako daňový poradce od roku 1996 a jako auditor od roku 1997,  živnostenské oprávnění na vedení účetnictví vlastní od roku 1991.
Dále náš tým tvoří:
-Blanka Manišová, která pracuje v oboru od roku 2007 (vedení daňové evidence, vedení účetnictví, zpracování DPH včetně intrakomunitárních plnění, mzdová agenda)
-Lucia Chovancová, Dis., která pracuje v oboru od roku 2009 (vedení mzdové a personální agendy, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování DPH, evidence nájmů a souvisejících služeb)
a) komplexní servis pro podnikatele

  - Vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví).
- Zpracování účetnictví

Firmám, kterým zpracováváme daňovou evidenci a účetnictví, zpracujeme účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmu, jak fyzických, tak právnických osob.

- Vedení mzdové agendy, které spočívá v přihlášení a odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ, zajištění pracovních smluv, zpracování měsíčních mezd do úrovně příkazu k úhradě. Roční zúčtování, zpracování evidenčních listů. Účast na kontrolách.

- Zpracování přiznání k DPH, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení.
- Zpracování přiznání k dani silniční.
- Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

 b) Likvidace

Zajistíme kompletní likvidaci firem. Poskytujeme účetní a daňový servis pro likvidátory.

c)  Insolvenční řízení

Zajišťujeme kompletní servis pro insolvenční správce. Jedná se o vedení účetnictví, zpracování všech daňových přiznání, jednání se správcem daně. Zpracování podkladů pro přezkumná jednání a  závěrečnou zprávu. Zajištění archivace.
Ceny za zpracování daňové evidence, účetnictví a mezd Vám sdělíme na požádání  dle rozsahu požadovaných prací.
                     

TRIBUTUM s.r.o. 

Slovanská 136
326 00 Plzeň

telefon:
fax:
e-mail:

website:  

mapa:
00420 377 440 185

dlevorova@volny.cz
www.levora.info  

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2008 | www.ambrozy.cz