Jsme firma, která si dává za cíl poskytovat takové služby, aby podnikatel byl co možná nejméně zatížen administrativními pracemi a byrokratismem státní správy.

  Zaměřujeme se jak na malé tak i větší firmy. Menší firmy, které nemají vlastní účetní,  z pracováváme kompletní účetní a mzdovou agendu včetně styku s úřady. Pro větší firmy, které mají své vlastní účetní, jsme schopni zajistit daňové a účetní konzultace, zpracování daňových přiznání a zabezpečení auditorského ověření účetní závěrky.

  Firma je pojištěna proti případným škodám, které by způsobila svým klientům.

 
V čele firmy je Ing. Dana Levorová, která má osvědčení  jako daňový poradce od roku 1996 a jako auditor od roku 1997,  živnostenské oprávnění na vedení účetnictví vlastní od roku 1991. Jako servisní firma funguje společnost Tributum s.r.o., ve které má Ing. Dana Levorová 50 % podíl na základním kapitálu, druhou polovinu vlastní JUDr. Ing. Vojtěch Levora.a) komplexní servis pro podnikatele

 - Vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)
- Zpracování účetnictví

Firmám, kterým zpracováváme daňovou evidenci a účetnictví, zpracujeme účetní závěrku a daňové přiznání k dani z příjmu, jak fyzických, tak právnických osob

- Vedení mzdové agendy, které spočívá v přihlášení a odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ, zajištění pracovních smluv, zpracování měsíčních mezd do úrovně příkazu k úhradě. Roční zúčtování, zpracování evidenčních listů. Účast na kontrolách.

- Zpracování přiznání k DPH a souhrnného hlášení.
- Zpracování přiznání k dani silniční
- Zpracování přiznání  k dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitostí, dani dědické a darovací

 b) Likvidace

Zajistíme kompletní likvidaci firem. Poskytujeme účetní a daňový servis pro likvidátory.

c)  Insolvenční řízení

Zajišťujeme kompletní servis pro insolvenční správce. Jedná se o vedení účetnictví, zpracování všech daňových přiznání, jednání se správcem daně. Zpracování podkladů pro přezkumná jednání a  závěrečnou zprávu. Zajištění archivace.Hodinová sazba činí 800,- Kč v cenách bez DPH.
Ceny za zpracování daňové evidence, účetnictví a mezd Vám sdělíme na požádání  dle rozsahu požadovaných prací.
                     

TRIBUTUM s.r.o. 

Slovanská tř. 136
326 00 Plzeň

telefon:
fax:
e-mail:

website:  

mapa:
00420 377 440 185-186
00420 377 440 185
00420 377 440 185
dlevorova@volny.cz  
http://www.levora.info/

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2008 | www.ambrozy.cz